medfile

 

MedFile is een beveiligde digitale omgeving waarbinnen eenvoudig en vertrouwd (status-)informatie kan worden gedeeld met daartoe gemachtigden. Op ieder gewenst moment is de (medische) stand van zaken rond advisering inzichtelijk, ongeacht waar men zich bevindt. Dat voorkomt extra (administratief) werk, levert tijdwinst op en bespaart kosten.

 

Ketenintegratie kan zo eenvoudig, efficiënt, transparant digitaal worden gefaciliteerd met in achtneming van alle privacyrichtlijnen die gelden bij vaststelling van schade aan de mens.

 

Medfile

medfile.nl

Medi-Office

medi-office.nl

Medi-Office

Het Letselhuis.nl

 

Nader info te verkrijgen via info@medi-office.nl